מאמרים בנושא: דוחות

דוח התקדמות יומיומית

דוח התקדמות יומיומיתבדוח התקדמות יומיומית ניתן לראות את תמונת מצב של כל הנהג הפעילים, כמות משלוחים שנמסרו, כמות שנשאר למסור ואת ואת מיקומי הנהגים על גבי המפה

עודכן בתאריך: 25/01/2024