מאמרים בנושא: דוחות

דוח פירוט

דוח פירוט על פי לקוחבדח פירוט ניתן לראות משלוחים על פי סינון של לקוח וטווח תאריך מסוים , כמו כן הדוח היציג את מחירי המשלוחים וסיכום מחירי המשלוחים באותו סינון
ניתן לייצא את הקובץ לאקסל,pdf, להדפיס


עודכן בתאריך: 25/01/2024